HENB01131U  Engelsk - Videnskabsteori

Årgang 2014/2015
Engelsk titel

English - Theory of knowledge

Kursusindhold

Kurset giver en indføring i de for de humanistiske sprogfag væsentligste videnskabsteoretiske begreber og problemstillinger, såsom forholdet mellem empiri, teori og metode, objektivitetskriterier og den hermeneutiske anskuelse. Disse begreber og problemstillinger diskuteres både generelt og i relation til de fagområder der kendetegner sprogfagene: Sprog, litteratur og historie/kultur.

Holdundervisning
  • Kategori
  • Timer
  • Forelæsninger
  • 28
  • I alt
  • 28