HENB01071U  Engelsk - Den engelsktalende verdens historie 2 og Engelsksproget litteratur efter 1800

Årgang 2014/2015
Engelsk titel

English - History of the English-speaking world 2 and Literature in English after 1800

Kursusindhold

Denne del er en fortsættelse af Den engelsktalende verdens historie I og er tematisk bygget op omkring en række nedslag i det 20. århundredes historie. Forelæsningerne vil omhandle overordnede temaer i dette århundrede (eksempelvis Amerikas indflydelse, multilaterale organisationer, mobilitet og migration, afkolonisering, mediers rolle og globalisering) og holdundervisningen vil med afsæt i forelæsningernes temaer omhandle væsentlige emner som knytter sig hertil (eksempelvis nationalisme, transnationalisme, internationalisme samt begreber som narrativ hukommelse og identitet). Der planlægges gruppeøvelser i holdtimerne

Forelæsninger + holdundervisning
  • Kategori
  • Timer
  • Forelæsninger
  • 24
  • Holdundervisning
  • 48
  • Feltarbejde
  • 337,5
  • I alt
  • 409,5