HENB01061U Engelsk - Fonetik

Årgang 2014/2015
Engelsk titel

English - Phonetics

Kursusindhold

Formålet med dette kursus er at give indsigt i engelsk fonetik (udtalelære), med fokus på to standardudtaler, nemlig standard britisk engelsk (Received Pronunciation, eller RP) og standard amerikansk engelsk (General American, eller GA). Vi arbejder også med forskellene i udtalen af dansk og engelsk og hvordan dette påvirker danskeres engelskudtale.

 

Udover læsning af baggrundslitteratur vil der være ugentlige øvelser i fonetisk transskription samt øvelser i at analysere danskeres udtalefejl ud fra lydoptagelser.

Holdundervisning
  • Kategori
  • Timer
  • Forberedelse
  • 164,75
  • Holdundervisning
  • 42
  • I alt
  • 206,75