HENB01021U Engelsk - Tekstanalyse

Årgang 2014/2015
Engelsk titel

English - Text analysis

Kursusindhold
Formålet med dette kursus er at træne de studerende i at læse, analysere og forstå tekster på en sådan måde, at der indarbejdes en bevidsthed om, hvordan man systematiserer sine iagttagelser. Kurset danner den tekniske baggrund for det videre arbejde med historiske og litterære tekster i de efterfølgende semestre, og opøver primært de studerendes bevidsthed om forskellige tekstgenrer, billedsprog og retoriske figurer, funktioner og metoder, der anvendes til forskellige former for formidling.
Holdundervisning
  • Kategori
  • Timer
  • Forberedelse
  • 162,75
  • Holdundervisning
  • 42
  • I alt
  • 204,75