HENB00091U Fællesforelæsning - Tekstanalyse

Årgang 2014/2015
Engelsk titel

Textual analysis

Kursusindhold

Forelæsningsrækken giver en indføring til såvel teksttyper og medier som de vigtigste redskaber i tekst- og filmanalyse.

Den ene del af forelæsningerne introducerer genrebegrebet og teksttyperne lyrik, drama, prosa, autofiktion samt de visuelle medier film og dokumentar. Den anden del præsenterer centrale analytiske redskaber og tilgange såsom stilistik og retorik, motiv, tema og isotopi, intertekstualitet og diskursanalyse.

Forelæsningsrækken er for alle studerende på 1. semester i sprogfagene fransk, tysk, spansk og italiensk og giver dermed også et udgangspunkt for at se sit eget fags litteratur i en europæisk kontekst.

Der er mødepligt til forelæsningerne.

Forelæsninger
  • Kategori
  • Timer
  • Forelæsninger
  • 14
  • I alt
  • 14
Point
0 ECTS
Prøveform
Andet