HENA03703U  Oversættelsesprofilen/frit emne: Oversætteren som forfatter: oversættelse som dialog, genskrivning og selvstændig tekst

Årgang 2014/2015
Engelsk titel

Oversættelsesprofilen/frit emne: Oversætteren som forfatter: oversættelse som dialog, genskrivning og selvstændig tekst

Kursusindhold

På kurset beskæftiger vi os hovedsagelig med skønlitterære tekster, men også med andre teksttyper, der byder på  kulturspecifikke problemer.

En oversættelse af et litterært værk er i sig selv et nyt originalt værk, der har sit eget liv i målkulturen. Hvor originalforfatteren kan siges at være i dialog med alle tidligere værker i kildekulturens litterære tradition, er oversætteren i dialog ikke blot med den tekst, der oversættes og dennes litterære arv, men også med målkulturens litterære tradition, herunder eventuelle tidligere oversættelser af samme tekst. Vi vil se på, hvordan oversætteren – i forskellige kontekster og i forhold til forskellige genrer – påtager sig, kræver, fratages eller selv afviser rollen som kreativ (eller manipulerende) ”medfortæller” i denne dialogiske proces.

Vi vil inddrage tekster fra alle de sprog, de studerende på kurset repræsenterer. Vi skal både se på moderne litteratur og historiske tekster, herunder komme ind på den fælleseuropæiske kulturarv (fx de middelalderlige ridderfortællinger). Vi vil se nærmere på de problemer, som oversættelse af erotik og anden tabubelagt litteratur kan byde på, vi vil kigge på dugfriske danske genoversættelser af klassikere og vil udforske sprog som magtmiddel (herunder engelsk som lingua franca, sprogdød og sprog i postkolonial sammenhæng).

Der vil i løbet af kurset være mindre hjemmeopgaver (egen oversættelse eller oversættelseskritik), øvelser i timen, samt mundtlige oplæg (om både de teoretiske tekster og oversættelsespraksis) ved de studerende. Der vil også være hands-on øvelser i brug af oversættelseshukommelse/maskinoversættelse, herunder post-editing.

Vi vil invitere oversættere, forfattere og andre oplægsholdere udefra og aflægge besøg hos Dansk Forfatterforenings oversættergruppe.

 

Kurset sigter på dels at opøve den studerendes evne til at reflektere kritisk og metodisk over disse emner og spørgsmål, dels at styrke den studerendes evne til at omsætte den erhvervede indsigt i praksis gennem egen oversættelse og/eller oversættelseskritik.

 

Kurset udbydes til alle kandidatstuderende på Institut for Engelsk, Germansk og Romansk, og kan desuden tages som tilvalg af KA-studerende fra andre institutter. Studerende der følger Oversættelsesprofilen eller Oversættelsestilvalget har fortrinsret, men kurset kan også tages som enkeltstående emnekursus. Kurset ligger i forlængelse af kurset i efteråret 2014 ”Oversættelse i teori og praksis: En oversigt over centrale begreber, problemstillinger og skoler inden for oversættelsesstudier”.. Hvis man ikke har fulgt dette kursus, kan man med fordel at orientere sig i grundbogen fra efteråret: Jeremy Munday (2012): Introducing Translation Studies. Theories and Applications. 3. edition (fås i Akademisk boghandel; 2. edition står på Instituttets bibliotek)

 

Kurset afsluttes med en individuel skriftlig hjemmeopgave der behandler en særlig problemstilling indenfor pensum. For studerende der følger Oversættelsesprofilen eller Oversættelsestilvalget, er kurset sat til 15 ECTS, og opgavens omfang er ca. 25 normalsider. Der er krav om at der i opgaven indgår enten egen oversættelse (ca. 10 sider af de 25), oversættelseskritik, eller anden anvendelse af oversættelsesdata som empirisk materiale. Studerende der vil tage kurset som frit emnekursus til 7½ ECTS, skal følge krav i egen studieordning, dog således at eksamensformen tilstræbes så vidt muligt at svare til oversættelsesprofilens eksamensform.

 

Studerende der skriver speciale eller BA-projekt kan følge kurset under forudsætning af at der er plads.

 

Semesterplan samt oplysninger om litteratur lægges på Absalon i slutningen af januar.

Holdundervisning
  • Kategori
  • Timer
  • Forelæsninger
  • 28
  • Forberedelse
  • 381,5
  • I alt
  • 409,5