HENA02021U Fællesfag: Litteraturteori (fransk, italiensk, spansk og tysk)

Årgang 2014/2015
Engelsk titel

Joint class: Literary theory (French, Italian, Spanish and German)

Kursusindhold

Forelæsningsrækken i litteraturteori giver både en baggrundsviden og et fundament for de litterære discipliner på sprogfagene fransk, spansk, italiensk og tysk. Forelæsningerne introducerer til de vigtigste teoretiske skoler og retninger og slår ned på centrale problemstillinger på tværs af teorierne, såsom forfatterkategorien. Sigtet er primært et kendskab til teoriernes muligheder, begrænsninger og gensidige forhold til hinanden, hvilket er en vigtig forudsætning for selv at bruge teori i sit arbejde med analyse og fortolkning. Desuden giver teoridannelserne indsigt i humanistisk videnskabshistorie og er vigtige at kende til for at kunne vurdere forsknings- og sekundærlitteratur.  Flg. teoretiske retninger bliver gennemgået: diskursanalyse, ideologikritik, nykritik, læserorienterede teorier, psykoanalytiske teorier, hermeneutik, postkolonial teori, psotstrukturalisme, økokritik og nyhistorisme. Forelæserne bruger eksempler fra forskellige nationale og europæiske litteraturer, som gør det muligt at se sit eget fag i større perspektiv.

Forelæsninger
  • Kategori
  • Timer
  • Forelæsninger
  • 14
  • I alt
  • 14