HENA02011U Fællesfag: Akademisk formidling og metode (engelsk, fransk, italiensk, portugisisk, spansk og tysk)

Årgang 2014/2015
Engelsk titel

Joint class: Academic skills and communication (English, French, Italian, Portuguese, Spanish and German)

Kursusindhold

Alle studerende på 4. semester følger i foråret kurset Akademisk Formidling og Metode, der kører parallelt med Videnskabsteori. Akademisk formidling og metode veksler mellem forelæsninger og holdundervisning, der tilsammen giver praktiske og håndgribelige eksempler på, hvordan man anvender teori og metode, bygger akademiske argumenter op, og formidler disse så de opfylder kravene til den akademiske opgave. Kurset sigter på at opøve videnskabsteoretiske overvejelser i et anvendelsesorienteret perspektiv, herunder reflektere over emnevalg og litteratursøgning og formulering af problemstilling. Dermed giver kurset støtte til 1) at leve op til kravene til eksamen i valgfagene på 4. semester og 2) at starte på bachelorprojektet på 5. semester og udfærdige de nødvendige dokumenter, der skal bruges hertil.

Fælles forelæsninger og holdundervisning på fagene
  • Kategori
  • Timer
  • Forelæsninger
  • 14
  • Holdundervisning
  • 14
  • I alt
  • 28
Point
0 ECTS
Prøveform
Andet