HENÅ10421U ÅU ENG Engelsk - Modul 2: Grammatik og perspektiver i sprogbeskrivelsen 1 (F15)

Årgang 2014/2015
Engelsk titel

ÅU Engelsk - Modul 2: Grammatik og perspektiver i sprogbeskrivelsen 1

Uddannelse
BA grundfag: HENB01171E
BA tilvalg: HENB10421E
Kursusindhold

Kurset bygger videre på de elementære begreber, der blev introduceret i Skriftlig Formidling, men koncentrerer sig især om den del af grammatikken, som omhandler verbalfrasen.
 
Foruden grammatikken behandler kurset også problemstillinger, der sætter sproget ind i en større sammenhæng, traditionelt kaldet ”perspektiver i sprogbeskrivelsen”, og dette kursus beskæftiger sig særligt med social forankring af sproget, dvs. pragmatik og sociolingvistik.
 
Der opgives et fælles pensum fra Hjulmand & Schwarz: ”A Concise Contrastive Grammar of English for Danish Students” og fra Yule: ”The Study of Language” eller tilsvarende fremstillinger. Endvidere opgives ca. 100 sider fra kursuskompendierne.

Holdundervisning
  • Kategori
  • Timer
  • Forelæsninger
  • 0
  • I alt
  • 0