HENÅ03711U ÅU ENG Modul 1: Sprogforståelse: Grammatik og perspektiver i sprogbeskrivelsen II -gymnasiesidefag

Årgang 2014/2015
Engelsk titel

ÅU Engelsk - Grammatik og perspektiver i sprogbeskrivelsen II -gymnasiesidefag

Kursusindhold

Grammatik med hovedvægt på substantivfraser, adjektiv- og adverbiumsfraser. Introduktion til sprogtilegnelse og psykolingvistik

Holdundervisning
  • Kategori
  • Timer
  • Vejledning
  • 0
  • I alt
  • 0