HENÅ00771U ÅU ENG Modul 4: Engelsk sprog: Fonetik og mundtlig sprogfærdighed

Årgang 2014/2015
Engelsk titel

ÅU Engelsk - Modul 4: Engelsk sprog: Fonetik og mundtlig sprogfærdighed

Kursusindhold

Formålet med kurset er at give de studerende en indsigt i almen fonetik og engelsk fonologi, med fokus på to standardudtaler, nemlig standard britisk engelsk (Received Pronunciation, eller RP) og standard amerikansk engelsk (General American, eller GA). De studerende vælger en af de to standardudtaler som deres primære fokus og skal bl.a. kunne redegøre for, hvordan denne standardudtale afviger fra den anden, samt kunne levere en præcis fonetisk transskription af den valgte standardudtale. Vi anvender lærebogen "Practical Phonetics and Phonology: A Resource Book for Students" af B. Collins og I. Mees (Routledge, 2013).

Holdundervisning
Holdet undervises sammen med Hold HENK03721E på gymnasierettet kandidattilvalg 2008-ordningen
  • Kategori
  • Timer
  • Forelæsninger
  • 0
  • I alt
  • 0
Point
7,5 ECTS
Prøveform
Andet
Kriterier for bedømmelse

Se studieordning: http:/​/​engelsk.ku.dk/​studieordninger/​uploads/​engelsk_ba2005.pdf/​

Vær opmærksom på, at den engelske BA-ordning 2005 lukker definitivt januar 2015. Studerende på Åbent Universitet opfordres derfor til at afslutte deres BA-uddannelse inden denne dato. Hvis det ikke er muligt, bør man henvende sig til studienævnet på Institut for Engelsk, Germansk og Romansk med henblik på at søge om meritoverførsel til ny studieordning.