HDVÅ05041U  ÅU MAS Dansk som andetsprog: Masterprojekt (Forår 2015)

Årgang 2014/2015
Engelsk titel

ÅU Masterprojekt (Master)

Uddannelse
Dansk som andetsprog - Master
Kursusindhold

Masterprojektmodulet er bygget op som 3 seminargange: 1. seminar: forelæsninger om videnskabsteoretiske retninger af relevans for dansk som andetsprog kombineret med opgaveseminar. 2. seminar: forelæsninger om metodologiske tilgange af relevans for anvendelses- og praksisperspektiver på dansk som andetsprog kombineret med opgaveseminar. 3. seminar: den akademiske formidlings formmæssige krav og faldgruber kombineret med afsluttende opgaveseminar. Igennem hele seminarforløbet arbejdes der vekslende med oplæg af faglig karakter og med de studerendes konkrete overvejelser og produkter i forbindelse med processen i forbindelse med udarbejdelse af Masterprojekt. Der forudsættes aktiv og konstruktiv deltagelse i kursets aktiviteter – herunder også i forbindelse med e-læringsdelen

Forelæsninger, opgaveseminar, e-læring selvstudium og individuel vejledning
Point
15 ECTS
Prøveform
Andet
Krav til indstilling til eksamen
Alle studerende er tilmeldt eksamen. Du kan se din eksamenstilmelding på KUnet.dk med din pinkode. Hvis du ikke ønsker at gå til eksamen skal du selv afmelde eksamen via KUnet.dk
  • Kategori
  • Timer
  • Holdundervisning
  • 0
  • I alt
  • 0