HDVÅ04241U  ÅU DAV Andetsprogspædagogik (forår 2015)

Årgang 2014/2015
Engelsk titel

Andetsprogspædagogik

Uddannelse
Dansk som andetsprog - DAV
Kursusindhold

Målet er at den studerende opnår reflekteret indsigt i andetsprogsdidaktik, undervisningsmetoder og curriculum med henblik på undervisning i dansk som andet- og fremmedsprog for voksne og unge, herunder undervisning af analfabeter. Der arbejdes med andet- og fremmedsprogspædagogiske teorier og metoder og implementering heraf i materialer og undervisningspraksis. Der indgår et feltarbejde, som afsluttes med en rapport på 5-8 normalsider. I såvel den teoretiske undervisning som i feltarbejdet indgår analyser af læremidler, undervisningspraksis, evalueringsredskaber mv.

Holdundervisning
Point
15 ECTS
Prøveform
Andet
Se studieordning
  • Kategori
  • Timer
  • Holdundervisning
  • 0
  • I alt
  • 0