HDVÅ04231U  ÅU DAV Dansk som andetsprog: Kulturforståelse

Årgang 2014/2015
Engelsk titel

ÅU Kulturforståelse (DAV)

Uddannelse
Dansk som andetsprog - DAV
Kursusindhold

Modulet giver indføring i moderne kulturteori og i relationen mellem sprog, kultur og identitet for minoritetsgrupper og majoritet på samfundsplan og i undervisningssituationer. Der arbejdes med analyse af fx læremidler, evalueringsredskaber og styringsdokumenter og deres kulturpædagogiske implikationer for andetsprogstilegnelse og –undervisning.

Holdundervisning
Point
15 ECTS
Prøveform
Andet
Krav til indstilling til eksamen
Alle studerende er tilmeldt eksamen. Du kan se din eksamenstilmelding på KUnet med din pinkode. Hvis du ikke ønsker at gå til eksamen skal du selv afmelde eksamen via KUnet
  • Kategori
  • Timer
  • Holdundervisning
  • 36
  • Vejledning
  • 3
  • I alt
  • 39