HDFA10031U  DAN; Kulturforståelse og interkulturel kommunikation

Årgang 2014/2015
Engelsk titel

Elective Topic

Uddannelse
Dansk
Dansk som andet- og fremmedsprog
Kursusindhold

Emnekurserne inden for området Kultur og sprog giver kandidaterne de følgende andetsprogsfaglige kompetencer.

Kandidaterne:

- kan dokumentere overblik over og omfattende viden om centrale teorier om kultur og sprogbrug i interkulturel kommunikation samt om relationer mellem sprog, identitet, kultur og undervisning, herunder den historiske og forskningsmæssige udvikling inden for området

- kan anvende relevante begreber og paradigmer til beskrivelse af konkrete eksempler på situeret sprogbrug i interkulturel kommunikation

- kan selvstændigt og systematisk analysere relationer mellem sproglige flertal og mindretal på samfunds-, institutions- og individplan, herunder i undervisningssituationer

- kan selvstændigt og systematisk analysere samspillet mellem sproglige og kulturelle faktorer i konkret kommunikation

- kan dokumentere overblik over og viden om forestillinger om det nationale (herunder forestillinger om danskhed) i historisk såvel som aktuelt perspektiv

 

Se mere i studieordningen:

KA: http://hum.ku.dk/uddannelser/aktuelle_studieordninger/dansk/dansk_ka.pdf

BA-TV: http://hum.ku.dk/uddannelser/aktuelle_studieordninger/dansk/Dansk_som_andet_fremmedsprog_BAT_2007_2008_2012.pdf

Holdundervisning
Point
15 ECTS
Prøveform
Andet
Se de forskellige prøveformer i studieordningen (KA eller BA-TV)
  • Kategori
  • Timer
  • Holdundervisning
  • 42
  • Undervisningsforberedelse
  • 210
  • Eksamensforberedelse
  • 160,5
  • I alt
  • 412,5