HDFA10021U  DAN; Andetsprogstilegnelse

Årgang 2014/2015
Engelsk titel

Second Language Learning Theories

Uddannelse
Dansk (Dansk som andet- og fremmedsprog)
Kursusindhold

 

 

Emnekurserne inden for området Andetsprogstilegnelse giver kandidaterne de følgende andetsprogsfaglige kompetencer.

Kandidaterne:

- kan dokumentere overblik over og indgående viden om teoretiske tilgange til forskning i andetsprogstilegnelse, herunder forskning i tilegnelse af dansk som andetsprog

- kan dokumentere overblik over og omfattende indsigt i og forståelse for fagets videnskabsteoretiske historie samt dets sammenhæng med tilgrænsende fagområder

- kan selvstændigt og systematisk vurdere og diskutere tilegnelsesteori og -modeller på kvalificeret akademisk niveau

- kan analysere sproglige data ud fra et tilegnelsesteoretisk perspektiv

- kan anvende empirisk metode

- kan analysere, vurdere og diskutere teoriernes relevans og pædagogiske implikationer

- kan analysere sprogsyn, indlærersyn og tilegnelsessyn i faglige tekster og pædagogisk materiale.

 

Se mere i studieordningen:

KA: http://hum.ku.dk/uddannelser/aktuelle_studieordninger/dansk/dansk_ka.pdf

BA-TV: http://hum.ku.dk/uddannelser/aktuelle_studieordninger/dansk/Dansk_som_andet_fremmedsprog_BAT_2007_2008_2012.pdf

Holdundervisning
Point
15 ECTS
Prøveform
Andet
Se de forskellige prøveformer i studieordningen (KA eller BA-TV)
  • Kategori
  • Timer
  • Holdundervisning
  • 42
  • Undervisningsforberedelse
  • 210
  • Eksamensforberedelse
  • 160,5
  • I alt
  • 412,5