HDFA10011U  DAN; Elevsprogsbeskrivelse

Årgang 2014/2015
Engelsk titel

Danish as a second language

Uddannelse
Dansk som fremmedsprog
Kursusindhold
Modulet giver indføring i sprogbeskrivelse af voksne og unges brug af dansk som andet- og fremmedsprog. Der arbejdes med analyse af træk i dansk brugt som andetsprog i tale og skrift på alle sprogets niveauer (ortografi, fonologi, prosodi, morfologi, syntaks, ordforråd, tekstlingvistik og pragmatik) og med inddragelse af blandt andet et tilegnelsesteoretisk perspektiv.

Sprog og Sprogbeskrivelse, Herlund og Jensen (red.), Samfundslitteratur 2003 (er bestilt til Academic Books på KUA) samt kompendium, som vil være til salg hos Publikom fra slutningen af august (kan evt. bestilles via Publikoms webshop)

Holdundervisning
Point
15 ECTS
Prøveform
Andet med opsyn.
Skriftlig prøve med opsyn.

Se studieordning:
http:/​​/​​hum.ku.dk/​​uddannelser/​​aktuelle_studieordninger/​​dansk/​​underviser_dansk_som_andet_og_fremmedsprog_for_voksne_og_unge_kat_2008_2011.pdf/​​
  • Kategori
  • Timer
  • Holdundervisning
  • 42
  • Undervisningsforberedelse
  • 210
  • Eksamensforberedelse
  • 160,5
  • I alt
  • 412,5