HDAK04001U  DAN; Dansk litteratur

Årgang 2014/2015
Engelsk titel

Danish Litterature

Holdundervisning
Point
10 ECTS
Prøveform
Andet
  • Kategori
  • Timer
  • Holdundervisning
  • 42
  • Undervisningsforberedelse
  • 105
  • I alt
  • 147