HDAK03931U  DAN; Danske medier

Årgang 2014/2015
Engelsk titel

The Danish Media

Uddannelse
Dansk (gymnasierettet)
Kursusindhold

Genstanden for Danske Medier er moderne medieprodukter i bredeste forstand, men især dagspresse, radio, film, tv og computermedier, der studeres med henblik på deres særlige æstetiske udtryksformer samt udviklingen af disse. Fagelementet omfatter endvidere den relevante teori, såvel almen medieteori som mere specifikke teori- og begrebsdannelser i analytisk samspil med en bred vifte af konkrete medieprodukter. Studiet fokuserer især på de medietyper og genrer, der indgår i gymnasiets undervisning i moderne danske medier, og der gøres løbende fagdidaktiske overvejelser, særlig hvad angår brug i undervisningen af billedanalyse, fortælleteori, teorier om interaktion i medier såvel som mellem medier o mennesker samt teorier om den mulige sondring imellem fakta og fiktion og imellem spil og underholdning.

Se mere i studiordningen (gymnasierettet tilvalg): http://hum.ku.dk/uddannelser/aktuelle_studieordninger/dansk/Dansk_KASF_2008_rettet_2011_justeret_2012_og_2013.pdf

Holdundervisning
Point
15 ECTS
Prøveform
Andet
Se studieordningen
  • Kategori
  • Timer
  • Holdundervisning
  • 42
  • Undervisningsforberedelse
  • 210
  • Eksamensforberedelse
  • 160,5
  • I alt
  • 412,5