HDAB10051U  DAN; Dansk sprog (BA-tilvalg)

Årgang 2014/2015
Engelsk titel

The Danish Language

Uddannelse
Dansk (gymnasierettet)
Kursusindhold

Kompetencemål:

Eksaminanden kan demonstrere fagligt overblik over det studerede emneog redegøre for emnets teoretiske, metodiske, analytiske og historiske dimensioner.

Eksaminanden kan endvidere perspektivere den tilegnede viden faghistorisk og formidle den på flere niveauer.

Se mere i studieordningen: http://hum.ku.dk/uddannelser/aktuelle_studieordninger/dansk/Dansk_GYMBATV_2007_justeret_2008_og_2013_rettet_2011_og_2013.pdf

Holdundervisning
Point
15 ECTS
Prøveform
Andet
Se studieordning
  • Kategori
  • Timer
  • Holdundervisning
  • 42
  • Undervisningsforberedelse
  • 210
  • Eksamensforberedelse
  • 160,5
  • I alt
  • 412,5