HDAB10041U  DAN; Litteraturanalyse II (kun for BA tilvalg)

Årgang 2014/2015
Engelsk titel

Literary Analysis

Kursusindhold

Kompetencemål: Eksaminanden kan med kritisk-metodisk bevidsthed og under anvendelse af sproglige analyseredskaber opløse en given litterær tekst i dens formelle bestanddele med henblik på at vise hvordan elementerne er sammenføjet så de danner tekstens betydning og særpræg.

 

Se mere i studieordningen:

BA-TV: http://hum.ku.dk/uddannelser/aktuelle_studieordninger/dansk/Dansk_GYMBATV_2007_justeret_2008_og_2013_rettet_2011_og_2013.pdf

Holdundervisning
Point
7,5 ECTS
Prøveform
Andet
Se studieordning
  • Kategori
  • Timer
  • Undervisningsforberedelse
  • 105
  • Holdundervisning
  • 28
  • Eksamensforberedelse
  • 73
  • I alt
  • 206