HDAB10012U  DAN; BA-Tilvalg: Litteraturhistorie 1

Årgang 2014/2015
Engelsk titel

Literary History 1 (before 1825)

Uddannelse
Dansk (gymnasierettet tilvalg)
Holdundervisning med aktiv inddragelse af de studerende i form af øvelser og opgavebesvarelser. Forelæsningsformen kan også anvendes.
Gymnasierettet bachelortilvalg
Point
7,5 ECTS
Prøveform
Kursusdeltagelse
Aktiv deltagelse
Bedømmelsesform
bestået/ikke bestået
  • Kategori
  • Timer
  • Holdundervisning
  • 28
  • Undervisningsforberedelse
  • 105
  • Eksamensforberedelse
  • 73
  • I alt
  • 206