HDAB01311U  DAN; Bachelorprojekt (Dansk)

Årgang 2014/2015
Engelsk titel

Bachelor's project

Point
15 ECTS
Prøveform
Andet
Se studieordningen
  • Kategori
  • Timer
  • Vejledning
  • 0
  • I alt
  • 0