HDAB01301U  DAN; Sprog 4 - Norsk, svensk og sprog i tid

Årgang 2014/2015
Engelsk titel

Language 4

Kursusindhold

Dansk sprog i tid

Eksaminanden kan redegøre for dansk sprogs status i forskellige perioder fra middelalderen til nutiden og for teorier om sprogforandring

Identificere og analysere variation over tid i indhold og udtryk i danske sprogprøver fra renæssancen til nutiden.

Fællesforelæsninger:

09/02/2015 Sprog i tid I Sprog og kultur fra urtid til renæsancen. Hanne Ruus

16/02/2015 Sprog i tid II Sprog og kultur fra renæsancen til nutiden. Hanne Ruus

23/02/2015 Norsk Sprog 1, Krister Vasshus

02/03/2015 Norsk Sprog 2, Krister Vasshus

23/03/2015 Svensk Den Motsägelsefulle August Strindberg. Johan Sahlin

13/04/2015 Svensk Sant eller falskt? Självbiografiskt skrivande i Sverige under fem århundraden. Johan Sahlin

Norsk og svensk

Eksaminanden kan

forstå talt norsk og svensk

forstå skrevet norsk (både bokmål og nynorsk) og svensk

redegøre for forskelle mellem de skandinaviske sprogsamfund i henseende til normopfattelse og variation

redegøre for hovedtrækkene af de skandinaviske sprogs historie, hvordan de adskiller sig fra hinanden, og hvordan de har påvirket hinanden gennem historien demonstrere kendskab til de skandinaviske litteraturers historie.

 

Se mere i studieordningen: http://hum.ku.dk/uddannelser/aktuelle_studieordninger/dansk/dansk_ba.pdf/

Holdundervisning
Point
7,5 ECTS
Prøveform
Andet
Bunden skriftlig hjemmeopgave
  • Kategori
  • Timer
  • Holdundervisning
  • 42
  • Undervisningsforberedelse
  • 105
  • Eksamensforberedelse
  • 59
  • I alt
  • 206