HDAB01291U  DAN; Videnskabsteori og metode

Årgang 2014/2015
Engelsk titel

Method and Theory of Science

Kursusindhold

Modulet giver den studerende:

Viden om og forståelse af

 humanistisk videnskab, herunder især humanistisk videnskabsteori og dens manifestation inden for fagets discipliner: Sprog, litteratur og medier.

Færdigheder i

 videnskabsteoretisk at begrunde valget mellem forskellige metoder til løs-ning af et danskfagligt problem.

Kompetencer i

 selvstændig refleksion over humanistisk videnskab, som den udfolder sig i danskfaget.

 

Se mere i studieordningen: http://hum.ku.dk/uddannelser/aktuelle_studieordninger/dansk/dansk_ba.pdf/

FÆLLES FORELÆSNINGER:
Point
7,5 ECTS
Prøveform
Andet
Se studieordning
  • Kategori
  • Timer
  • Holdundervisning
  • 42
  • Eksamensforberedelse
  • 105
  • Undervisningsforberedelse
  • 59
  • I alt
  • 206