HDAB0128FU  DAN; Valgfag F: Lyrik i vores samtid

Årgang 2014/2015
Engelsk titel

Lyric in our age

Kursusindhold

Der er for tiden en udpræget tendens til blot at læse litteratur i forhold til genreproblematikken. En sådan problematik er ikke uinteressant, men den tilsidesætter, at litteratur også er en del af en social kontekst og subjektive frembringelser. Den sociale kontekst er i dag præget af neoliberalismens krav om transparens, der både gælder det sprog, som vi benytter i en række sammenhænge, og vores subjektivitet. Selvom det ikke nødvendigvis er en forfatters bevidste intention at stille sig i modsætning til sådanne krav, udgør store dele af vores samtids lyrik et sprogligt og subjektivt ’åndehul’. Eller den repræsenterer, som Agamben har fremhævet det, en undtagelsestilstand.

 Vi vil læse en række digte af (overvejende) nyere danske forfattere: Naja Marie Aidt, Simon Grotrian, Peter Laugesen, Marius Nørup-Nielsen, Dy Plambeck, Lars Skinnebach, Søren Ulrik Thomsen m.fl., der indskriver sig på særlig vis i vores historiske samtid, og relatere dem til overvejelser over den lyriske genre (Adorno, Agamben m.m.), dens udsigelse, subjektivitet og vores historiske samtid (neoliberalisme).

Holdundervisning
Point
15 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering
Undervisningen giver IKKE 15 ECTS i sig selv. Undervisningen udbydes sammen med 'Fællesforelæsningen: Sådan skriver du en akademisk opgave' og tilsammen giver de 15 ECTS i alt.
  • Kategori
  • Timer
  • Holdundervisning
  • 70
  • Undervisningsforberedelse
  • 210
  • Eksamensforberedelse
  • 132,5
  • I alt
  • 412,5