HDAB0128EU  DAN; Valgfag E: Læsning og læseundervisning

Årgang 2014/2015
Engelsk titel

Reading and reading instruction

Kursusindhold

Sigter du på at blive dansklærer, fx i gymnasiet eller på læreruddannelsen? Vil du vide mere om hvordan man lærer at læse – og måske selv blive en mere effektiv læser? Så vil dette kursus være en god bagage. Du vil få svar på spørgsmål som disse:

Hvilke faktorer har indflydelse på, hvor hurtigt man læser, og hvor godt man forstår det man læser?

Hvordan er den typiske udvikling af læsefærdigheder – og hvordan kan man som underviser hjælpe udviklingen på vej?

Hvorfor har mange svært ved at stave – og hvad kan man gøre ved det?

Hvordan afgør man, om en person er ordblind – og kan læsevanskeligheder afhjælpes?

Hvordan vurderer man kvaliteten af læse- og staveprøver?

Faglige mål: Formålet med kurset er, at deltagerne får indsigt i læsning og stavning, inkl. vanskeligheder med læsning og stavning og undervisning i læsning og stavning – fra begyndertrinnet til videregående niveau. Hertil hører, at deltagerne bliver bekendt med læseforskningens metoder og resultater, og at de får erfaringer med selv at læse områdets primærlitteratur.

Litteratur: Som grundbog benyttes Carsten Elbro: Læsning og læseundervisning, Gyldendal (3. udgave, 2014).

Holdundervisning
Point
15 ECTS
Prøveform
Skriftlig prøve
Undervisningen giver IKKE 15 ECTS i sig selv. Undervisningen udbydes sammen med 'Fællesforelæsningen: Sådan skriver du en akademisk opgave' og tilsammen giver de 15 ECTS i alt.
  • Kategori
  • Timer
  • Holdundervisning
  • 70
  • Undervisningsforberedelse
  • 210
  • Eksamensforberedelse
  • 132,5
  • I alt
  • 412,5