HDAB0128DU  DAN; Valgfag D: Billederne på skærmen. Om de sociale medier, deres liv, interaktioner, billeder og billeddannelser

Årgang 2014/2015
Engelsk titel

The Images on the Screen. On sociale media, their lives, interactions, images and imaginations

Kursusindhold

Kurset er samlet omkring fem hovedindfaldsvinkler.

For det første skærmens kultur som begynder ved renæssancen, og som med de Sociale Medier har nået deres foreløbige kulmination. Skærmens formål har til alle tider været at eliminere sig selv, det ligger allerede i den egentlige betydning af skærm, der betyder ’hud’. For det andet konkrete analyser af den æstetik, der udgør de Sociale Mediers interface. For det tredje at undersøge den interaktion, der kan foretages på de Sociale Medier, og de intime følelser og affekter, der i første række bliver inddraget. Hvori ligner interaktionen vores ansigt-til ansigts møder, og hvori adskiller den sig? For det fjerde så er Sociale Medier blevet set som et sted, man kunne lege med identiteter, en workshop for identitetsafprøvning og jeg’et forskellige ønsker om performance. For det femte de Sociale Mediers drejning mod det visuelle (Pinterest, Instagram) og deres billedannelser i det hele taget (Facebooks Timeline, Flickr). Selfier vil blive en naurlig og stor del af analysematerialet.

Desuden skal vi se på de nye, nye medier, som de Sociale Medier er en del af og som adskiller sig fra de traditionelle nye medier, ved at man hele tiden selv kan ændre på indholdet. Desuden har subjektivitet, identitet og individualitet været del af markørerne fra alle medier siden renæssancen og derved er der også et demokratisk potentiale til stede i medieudviklingen. Tydeligt er dette demokratiske element kommet frem i revolutionerne i Nordafrika, hvor de Sociale Medier gav mulighed for at sende meddelelser om møder og andre informationer uden om magthavernes kontrol. Andre ser derimod i de Sociale Medier et mægtigt panoptikon, som kan overvåge os alle.

Vi skaber først bygningerne, har en engang sagt, derefter tilpasser vi os bygningerne. Kurset skal se på den bygning de Sociale Medier har skabt til os, og hvordan vi tilpasser os dem. Hertil vil vi bruge analyserende begreber om de Sociale Medier og digital teknologi som antropomofisering (teknologien bliver menneskelig), længslen efter det analoge, anerkendelse og de sensoriske eller sanselige billeder, der skabes via disse medier.

Litteratur:

- Bent Fausing ”Skærmens samfund. Billedtendenser i det 21. århundrede” i: Sentura 21, 2008/2014.

- Bent Fausing ”Se Selfie. Selfie og kampen om anerkendelse” i: K-forum, 5. juni 2013 (2014), http:/​/​www.kommunikationsforum.dk/​artikler/​selfies-og-jagten-paa-anerkendelse

- Bent Fausing ”Selfie, Healthie, Usie, Felfie. Selfie ændrer verden” K-forum 12.2.2014, http:/​/​www.kommunikationsforum.dk/​artikler/​selfies-healthies-usies-felfies

- Oliver Grau ed. Imagery MIT-Press 2011.

- Paul Levinson The New, New Media Penguin 2011 (2012).

- Sherry Turkle Alone together MIT-Press 2011 (2013).

Kompendium vil foreligge ved kursets start.

Holdundervisning
Point
15 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering
Undervisningen giver IKKE 15 ECTS i sig selv. Undervisningen udbydes sammen med 'Fællesforelæsningen: Sådan skriver du en akademisk opgave' og tilsammen giver de 15 ECTS i alt.
  • Kategori
  • Timer
  • Holdundervisning
  • 70
  • Undervisningsforberedelse
  • 210
  • Eksamensforberedelse
  • 132,5
  • I alt
  • 412,5