HDAB0128CU  DAN; Valgfag C: Forbindelser mellem krop og skrift – i værk, poetik og teori

Årgang 2014/2015
Engelsk titel

Literature and the body - in artwork, poetics, theory

Kursusindhold

”Skrift er noget meget organisk for mig, den er materiel og kropslig. Jeg skriver på lyd og stoflighed.” Sådan fremstiller Bjørn Rasmussen, forfatteren til Huden er det elastiske hylster, som omgiver hele legemet (2011), sin måde at skrive på. Han er langt fra den eneste, der interesserer sig for forholdet mellem krop og skrift. Ikke alene er mange af de nyeste forfattere fra Olga Ravn og Asta Olivia Nordenhoff til Yahya Hassan optagede af, hvordan kropslige erfaringer kan omsættes til skrift. Spørgsmålet om kroppens relation til skriften har været et genkommende tema i løbet af litteraturhistorien - såvel som i litteraturteorien.

 

Kursets ærinde er følge forholdet mellem krop og skrift - både som et teoretisk spor og et litteraturhistorisk spor fra omkring 1900 og frem til i dag. Dels skal vi fordybe os i udvalgte litterære perioder, hvor kroppen har en fremtrædende plads i såvel værker, programartikler og poetikker, men også en kunstretning som minimalismen, hvor kroppen forsøges holdt ude af skriften, skal underkastes en analyse. Dels skal vi sætte os ind i de litteraturteorier, som er fremkommet samme periode, hvor kroppen gives en fremtrædende plads.

 

Udover at kaste nyt lys over en række yderst læsværdige værker fra Johs. V. Jensen til Christina Hagen og fra Rud. Broby-Johansen til Yahya Hassan, vil kursets fokus på krop og skrift således give anledning til at belyse nogle af litteraturens og litteraturteoriens mest påtrængende problemstillinger – vedrørende subjektivitet, repræsentation og mimesis, og vedrørende begreber som realisme, modernisme, postmodernisme og performativitet

Holdundervisning
Point
15 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering
Undervisningen giver IKKE 15 ECTS i sig selv. Undervisningen udbydes sammen med 'Fællesforelæsningen: Sådan skriver du en akademisk opgave' og tilsammen giver de 15 ECTS i alt.
  • Kategori
  • Timer
  • Holdundervisning
  • 70
  • Undervisningsforberedelse
  • 210
  • Eksamensforberedelse
  • 132,5
  • I alt
  • 412,5