HDAB0128BU  DAN; Valgfag B: AFLYST - E-læring – digitale undervisningsformer

Årgang 2014/2015
Engelsk titel

E-learning – digital teaching

Kursusindhold

Kurset afdækker aspekterne i, der knytter sig til e-læring. E-læring eller IT i undervisningen er et tema, der dukker oftere og oftere op i den offentlige debat: Politikerne efterlyser, at IT inddrages som en naturlig del af undervisningen. Elever og studerende har computere med i klasselokalet. Uddannelsesinstitutionerne indkøber elektroniske gadgets, såsom iPads, til at modernisere undervisningen.

Kurset giver viden om, hvordan de digitale medier påvirker uddannelsesinstitutionerne og undervisningspraksis.

Kurset kombinerer et medievidenskabeligt og et didaktisk perspektiv, således at man både opnår færdigheder i at analysere digitale medieteknologier, samt indtænke dem reflekteret i undervisningssammenhænge.

I kurset vil der indgå praktiske forløb.

Eksaminanden kan:

 • beherske centrale mediedidaktiske begreber
 • analysere digitale medier ud fra deres effekter på individuel (mikro-) plan og samfundsmæssig (makro-) plan.
 • anvende teoretisk og praktisk viden til at udforme et undervisningsforløb, der inddrager digitale medier
Holdundervisning
Point
15 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering
Undervisningen giver IKKE 15 ECTS i sig selv. Undervisningen udbydes sammen med 'Fællesforelæsningen: Sådan skriver du en akademisk opgave' og tilsammen giver de 15 ECTS i alt.
 • Kategori
 • Timer
 • Holdundervisning
 • 70
 • Undervisningsforberedelse
 • 210
 • Eksamensforberedelse
 • 132,5
 • I alt
 • 412,5