HDAB01280U  DAN; Forelæsning: Sådan skriver du en akademisk opgave

Årgang 2014/2015
Engelsk titel

How to write an academic text

Kursusindhold

Dette kursus fokuserer på, hvordan man skriver en god akademisk opgave – både på opgavens indhold og form – og på selve arbejdsprocessen. Kurset er således højst relevant for alle studerende på Dansk.

 

Emnerne for kurset er:

 • Hvad er en god universitetsopgave?
 • Hvordan kommer man fra ide til problemformulering?
 • Brainstorm, mindmapping, hurtigskrivning og pentagonet
 • Den gode problemformulering
 • Valg af vejleder og brug af vejleder i arbejdsprocessen
 • Indholdselementer i den gode opgave
 • Akademisk sprog
 • Opgaven som ét argument
 • Brug af teori og kilder i opgaven
 • Tids- og processtyring

 

I kursets slutfase ser vi frem mod BA-projektet .

Lektionerne bliver en blanding af underviseroplæg og øvelser, hvor de studerende både arbejder med fælles eksempler og med deres egne tekster og ideer. Dertil kommer oplæg fra forskellige undervisere i forbindelse med kursets afsluttende fokus på BA-projektet.

Obligatorisk litteratur til kurset er Lotte Rienecker og Peter Stray Jørgensens bog Den gode opgave fra forlaget Samfundslitteratur.

Fælles forelæsning
Point
15 ECTS
Prøveform
Skriftlig prøve
Forelæsningerne giver IKKE 15 ECTS i sig selv. Undervisningen udbydes sammen med de enkelte valgfag på Dansk og tilsammen giver de 15 ECTS i alt.

Der er 20 fællesforelæsningstimer i alt fordelt over 5 uger (se link til skema).
 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 20
 • I alt
 • 20