HDAB01251U  DAN; Litteraturhistorie

Årgang 2014/2015
Engelsk titel

Literary History (constituent and compulsory)

Kursusindhold

Modulet giver den studerende historisk, analytisk, teoretisk, metodisk og for-midlingsmæssig kompetence over for dansk litteratur fra oldtiden til ca. 1870.

 

 

Se mere i studieordningen: http://hum.ku.dk/uddannelser/aktuelle_studieordninger/dansk/dansk_ba.pdf/

 

Årgangsforelæsninger over dansk litteraturhistorie, foråret 2015.

 

Mandage 10.15-12.00 i auditorium 23.0.50.

 

1) 2. februar - Johnny Kondrup (INSS): Oversigt over danske litteraturhistorier fra N.M. Petersen til i dag (1. del)

2) 9. februar - Johnny Kondrup (INSS): Oversigt over danske litteraturhistorier fra N.M. Petersen til i dag (2. del)

3) 16. februar - Erik Skyum-Nielsen (INSS): Islandske slægtssagaer – nordisk verdenslitteratur. Genretræk, tematik, overlevering, forskningshistorie m.m.

4) 23. februar - Vibeke A. Pedersen (AU): Folkeviser

5) 2. marts - Jens Kr. Andersen (INSS): Reformationslitteratur

6) 9. marts - Marita Akhøj Nielsen og Jens Bjerring-Hansen (begge DSL): Nye perspektiver på dansk barok

7) 16. marts - Niels Grotum Sørensen (DSL): Klassicisme og komisk epik

8) 23. marts - Erik A. Nielsen (em., INSS): Brorson og pietismen

9) 13. april - Peter Zeeberg (DSL): Dansk litteratur på latin

10) 20. april - Henrik Blicher (INSS): Baggesens Labyrinten

11) 27. april - Johnny Kondrup (INSS): Litteraturhistoriske myter om Oehlenschlägers romantiske gennembrud

12) 4. maj - Sune Auken (INSS) N.F.S. Grundtvig. Folkeoplysning og digtning.

13) 11. maj - Mads Sohl Jessen (INSS) H.C. Andersen i europæisk perspektiv.

14) 18. maj - Lasse Horne Kjældgaard (DSL): Den sene guldalder

Holdundervisning
Point
15 ECTS
Prøveform
Andet
Se studieordning
  • Kategori
  • Timer
  • Holdundervisning
  • 56
  • Undervisningsforberedelse
  • 210
  • Eksamensforberedelse
  • 146,5
  • I alt
  • 412,5