HDAB01241U  DAN; Medieanalyse 2

Årgang 2014/2015
Engelsk titel

Media Analysis 2

Holdundervisning og fællesforelæsninger

FÆLLESFORELÆSNINGER:

11.2. Intertekstualitet, tværmedialitet og filmkultur - Helle Kannik Haastrup

25.2. At skabe et billede af sig selv. Om selfier og den visuelle drejning i de
sociale medier - Bent Fausing

11.3. Budskabets diffusion - Kristina Lykke Hansen

25.3. Internettets skyggesider - Mogens Olesen

15.4. Quality television – institution, æstetik og seere - Palle Schantz Lauridsen

29.4. Dansk filmcensur gennem 100 år med vægt på Nordisk Films selvcensur og
selvregulering - Isak Thorsen

13.5. Celebritykulturens genrer i mediehistorisk perspektiv - Helle Kannik Haastrup
Point
7,5 ECTS
Prøveform
Andet
Se studieordning
  • Kategori
  • Timer
  • Holdundervisning
  • 56
  • Undervisningsforberedelse
  • 105
  • Eksamensforberedelse
  • 45
  • I alt
  • 206