HDAB01231U  DAN; Sprog 2

Årgang 2014/2015
Engelsk titel

Language 2

Kursusindhold

Modulet giver den studerende:

Viden om og forståelse af dansk morfologi og syntaks samt tekstlingvistisk

teori.

Færdigheder i grammatisk og tekstlingvistisk analyse.

Kompetencer i at forholde sig kritisk, præcist og fagligt reflekteret til teksters udformning fra de mindste til de største betydningsbærende dele og til sammenhængen mellem disse.

 

Se mere i studieordningen: http://hum.ku.dk/uddannelser/aktuelle_studieordninger/dansk/dansk_ba.pdf/

Holdundervisning og fællesforelæsninger

FÆLLESFORELÆSNINGER:
Uge 6, 4/2:
Tanya Karoli Christensen & Torben Juel Jensen: Introduktion til grammatik og tekstlingvistik, samt Sprog 2-formaliteter
Uge 8, 18/2:
Jan Heegård Petersen: Dansk morfologi
Uge 10, 4/3:
Jan Heegård Petersen: Dansk topologi – introduktion til sætningsskemaet
Uge 12, 18/3:
Ib Ulbæk: Tekstlingvistik
Uge 15, 8/4:
Torben Juel Jensen: Grammatisk variation i (det) danske sprogsamfund
Uge 17, 22/4:
Torben Juel Jensen: Grammatik og dansk retskrivningsnorm
Uge 19, 6/5:
Sune Sønderberg Mortensen: Grammatik i praksis
Point
7,5 ECTS
Prøveform
Andet
Se studieordningen
  • Kategori
  • Timer
  • Holdundervisning
  • 56
  • Undervisningsforberedelse
  • 105
  • Eksamensforberedelse
  • 45
  • I alt
  • 206