HDAB01223U  DAN; Litteraturanalyse

Årgang 2014/2015
Engelsk titel

Literary Analysis

Kursusindhold

FÆLLESFORELÆSNINGER: LITTERATURANALYSE E2014
mandage 8-10 i auditorium 23.0.50

LYRIK – EPIK – DRAMATIK

 

(1) 8.9. Lyrik: Genre, sprog, teori (Jan Rosiek)

 (2) 15.9. Rytmen i poesien. Fra ældre til ny metrik (Erik Skyum-Nielsen)

(3) 22.9. Billede, betydning og udsigelse i lyrik (René Rasmussen)

(4) 29.9. Genre og fortolkning (Sune Auken)

 PAUSE OG EFTERÅRSFERIE

 (5) 27.10 Novelleteori (Erik Skyum-Nielsen)

 (6) 3.11 Hvad er en forfatter (Poul Behrendt)

 (7) 10.11 En tekst er aldrig uskyldig. Om udgavers og varianters betydning for tekstanalysen (Johnny Kondrup)

 (8) 17.11 Fornyelse af fortællerfunktion og karakterfremstilling i modernismen (Anders Juhl Rasmussen)

 (9) 24.11 Autofiktion - Dobbeltkontrakt - Selvfortælling (Poul Behrendt)

 (10) 1.12 Nærlæsning i nykritik og strukturalisme (Marianne Stidsen)

 (11) 8.12 Da dramaet blev moderne. Dramaanalyse og drama-turgier. (Birgitte Hesselaa)

 (12) 15.12 Aktuel dramatik (Anne Middelboe Christensen)
  
 

Holdundervisning og fællesforeslæsninger.
Studievejledningen og institutbiblioteket overtager et par enkelte forelæsningsgange.

STUDIETEKNIK VOL 1:
Uge 39 (24.9.2014):
- Studieplanlægning
- Målsætninger
- Kend din studieordning
- Til undervisning: Læsestrategier, Notatteknik, Læsegrupper
- Quiz
STUDIETEKNIK VOL 2:
Uge 43 (20.10.2014):
- Forberedelse til eksamen
- What to do i forhold til: Eksamenslæsning, noter og læsegruppe
- Opgaveskrivning: Reference- og citatteknik, opgavelæsning og noter
- Mundtlig eksamen: Faglige mål og gode råd
- Quiz – vinderen får præmie

BIBLIOTEKSUNDERVISNING (Biblioteksbrug og Litteratursøgning)

OBS: Deltagelse er obligatorisk i både studieteknik og biblioteksundervisning.
Point
15 ECTS
Prøveform
Portfolio
Portfolio-prøve bestående af:
- Aktiv undervisningsdeltagelse bestående af forberedelse til og aktiv delta-gelse i min. 80 % af undervisningsgangene.
- 2-3 bundne skriftlige hjemmeopgaver
Bedømmelsesform
bestået/ikke bestået
 • Kategori
 • Timer
 • Holdundervisning
 • 56
 • Forelæsninger
 • 28
 • Undervisningsforberedelse
 • 210
 • Eksamensforberedelse
 • 118,5
 • I alt
 • 412,5