HDAB01213U  DAN; Medieanalyse 1 – Medier, æstetik og genrer

Årgang 2014/2015
Engelsk titel

Media Analysis 1 – Media, Aesthetics and Genres

Kursusindhold

ÅRGANGSFORELÆSNINGER:
Oplysninger kommer.

Holdundervisning og fællesforelæsninger.

FÆLLESFORELÆSNINGER E14:
3.9. Palle Schantz Lauridsen: Medier og genrer – The Case of Sherlock Holmes
17.9. Bent Fausing: Ude af billedet – om lysten til at se og til ikke at se
8.10.: Kristina Lykke Hansen: Det kommercielle kvindefotografi med vægt på genre og udviklingen af kvindefremstillingerne inden for denne ramme
29.10. Isak Thorsen: Tinker Tailor Soldier Spy - genre, stil og fortælling.
19.11 Mogens Olesen: E-læring - digitale undervisningsformer
3.12: Helle Haastrup: De nye filmfortællinger

Studievejledningen og institutbiblioteket overtager et par enkelte forelæsningsgange.

STUDIETEKNIK VOL 1:
Uge 39 (24.9.2014):
- Studieplanlægning
- Målsætninger
- Kend din studieordning
- Til undervisning: Læsestrategier, Notatteknik, Læsegrupper
- Quiz
STUDIETEKNIK VOL 2:
Uge 43 (20.10.2014):
- Forberedelse til eksamen
- What to do i forhold til: Eksamenslæsning, noter og læsegruppe
- Opgaveskrivning: Reference- og citatteknik, opgavelæsning og noter
- Mundtlig eksamen: Faglige mål og gode råd
- Quiz – vinderen får præmie

OBS: Deltagelse er obligatorisk i både studieteknik og biblioteksundervisning.
Point
7,5 ECTS
Prøveform
Mundtlig prøve med opsyn.
Bunden mundtlig prøve (dialog) med hjælpemidler
Bedømmelsesform
7-trins skala
 • Kategori
 • Timer
 • Holdundervisning
 • 28
 • Forelæsninger
 • 28
 • Undervisningsforberedelse
 • 105
 • Eksamensforberedelse
 • 45
 • I alt
 • 206