HDAB01202U  DAN; Sprog 1 - Tale & skrift

Årgang 2014/2015
Engelsk titel

Language 1 – Speech and writing (constituent and compulsory)

Kursusindhold

Fællesforelæsninger for hele årgangen i sprog på danskfaget, skemalagt til onsdage, 15-17 i lokale 23.0.50 (store auditorium)

 

Uge

Dato

Tema

Forelæser                          

37

10/9

Danske dialekter før og nu

Professor Tore Kristiansen (NFI)            

40

1/10

Skrift og tale, bogstav og lyd

Lektor Holger Juul (INSS)

43

22/10

Dansk udtale og almen fonetik

Lektor John Tøndering (INSS)

45

5/11

Skriftlighed

Lektor Bettina Perregaard (INSS)

46

12/11

Sprogholdninger

Professor Tore Kristiansen (NFI)

48

26/11

Ny dansk sproghistorie

Professor Bent Jørgensen (NFI)

50

10/12

Sprogvidenskabens discipliner

Prof. Frans Gregersen (INSS)

 

 

Holdundervisning og fællesforeslæsninger.
Studievejledningen og institutbiblioteket overtager et par enkelte forelæsningsgange.

STUDIETEKNIK VOL 1:
Uge 39 (24.9.2014):
- Studieplanlægning
- Målsætninger
- Kend din studieordning
- Til undervisning: Læsestrategier, Notatteknik, Læsegrupper
- Quiz
STUDIETEKNIK VOL 2:
Uge 43 (20.10.2014):
- Forberedelse til eksamen
- What to do i forhold til: Eksamenslæsning, noter og læsegruppe
- Opgaveskrivning: Reference- og citatteknik, opgavelæsning og noter
- Mundtlig eksamen: Faglige mål og gode råd
- Quiz – vinderen får præmie

BIBLIOTEKSUNDERVISNING (Biblioteksbrug og Litteratursøgning)

OBS: Deltagelse er obligatorisk i både studieteknik og biblioteksundervisning.
Point
7,5 ECTS
Prøveform
Kursusdeltagelse
Aktiv undervisningsdeltagelse bestående af:
- Forberedelse til og aktiv deltagelse i min. 80 % af undervisningen.
- 3 bundne skriftlige semesteropgaver, af hvilke én skal omhandle elementet ”Dansk skriftsprogsnorm”.
Bedømmelsesform
bestået/ikke bestået
 • Kategori
 • Timer
 • Holdundervisning
 • 28
 • Forelæsninger
 • 28
 • Undervisningsforberedelse
 • 105
 • Eksamensforberedelse
 • 45
 • I alt
 • 206