HDAA15021U DAN; Medie- og kulturhistorie

Årgang 2014/2015
Engelsk titel

Elective Topic

Kursusindhold

Formålet med studieelementet medie- og kulturhistorie er at give et grundlæggende kendskab til perioder og udviklingstræk i mediehistorien fra ca. 1850 og frem til i dag. Undervisningen skal samtidig belyse de enkelte mediers specifikke udvikling og det samlede mediebillede i forhold til den sociale og kulturelle udvikling generelt. For at forstå sammenhængen mellem de enkelte mediers udvikling, det samlede mediebillede og den sociale og kulturelle udvikling som helhed, vil der løbende i undervisningen indgå fremstillinger og teorier om offentlighed, demokratisering, modernisering, urbanisering, socialisation og mediekonvergens. Det vil være naturligt også løbende at se på livsformernes historiske udvikling og relationen mellem medierne og det sociale og kulturelle miljø de indgår i udfra en historisk forståelse af livsformernes forandring i relation til feks. generationer, klasser og køn.

 

Se mere i studieordningen:

KA: http://hum.ku.dk/uddannelser/aktuelle_studieordninger/dansk/dansk_ka.pdf
BA tilvalg:
http://hum.ku.dk/uddannelser/aktuelle_studieordninger/dansk/medier_kultur_bat_2007_2010.pdf

Hoildundervisning
  • Kategori
  • Timer
  • Eksamensforberedelse
  • 160,5
  • Holdundervisning
  • 42
  • Undervisningsforberedelse
  • 210
  • I alt
  • 412,5
Point
15 ECTS
Prøveform
Andet
Se studieordningen for forskellige prøveformer