HDAA15011U  DAN; Mediernes sprog og æstetik

Årgang 2014/2015
Engelsk titel

Elective Topic

Kursusindhold

Mediernes forskellige udtryksformer - og samspillet mellem dem - står i centrum i dette modul. Vi skal fx arbejde med nyheder, reklamer, talk-shows, soaps, musikvideoer, computermedier, mediekonvergens og meget mere. Det teoretisk-analytiske udgangspunkt er sprogvidenskabeligt og æstetisk i bred forstand, og omfatter indføring i teoridannelser af kommunikativ, pragmatisk, semiotisk, sociologisk, psykologisk, kognitiv og æstetisk art. Studieelementet vil inddrage et bredt udsnit af genrer og udtryksformer både inden for fiktion, fakta og faktion.

Se mere i studieordningen:

KA: http://hum.ku.dk/uddannelser/aktuelle_studieordninger/dansk/dansk_ka.pdf
BA tilvalg: http://hum.ku.dk/uddannelser/aktuelle_studieordninger/dansk/medier_kultur_bat_2007_2010.pdf

Holdundervisning
Point
15 ECTS
Prøveform
Andet
Se studieordningen for de forskellige prøveformer
  • Kategori
  • Timer
  • Holdundervisning
  • 42
  • Undervisningsforberedelse
  • 210
  • Eksamensforberedelse
  • 160,5
  • I alt
  • 412,5