HDAA10091U  DAN; Identitet og konversationsanalyse

Årgang 2014/2015
Engelsk titel

Identity and Conversation Analysis

Kursusindhold

I kurset ’Identitet og konversationsanalyse’ vil vi beskæftige os med, hvordan konversationsanalysen kan bruges til at studere identitet i interaktion. Kurset giver både en introduktion til de grundlæggende konversationsanalytiske begreber samt et indblik i, hvordan konversationsanalysen kan bruges til at studere identitet i forskellige sammenhænge, som f.eks. klasseværelsesinteraktion, læge-patientsamtaler, møder i organisationer og nyhedsinterviews. Faget vil særligt fokusere på den nye drejning i konversationsanalysen hen imod multimodalitet. Det vil sige det faktum, at samtaledeltagere konstruerer mening og identitet gennem alle mulige former for handlinger - ikke kun sproglige handlinger. Vi vil sammen kigge på videomateriale, og du vil få nye redskaber til at kunne analysere og forstå identitet. Bogen ’Samtaleanalyse” af Mie Femø Nielsen og Søren Beck Nielsen vil udgøre vores grundbog. Et kompendium vil desuden ligge klart i kompendiesalget.    

Kurset er baseret på et omfattende udvalg af originaltekster af ældre og nyere

teoretikere. Undervejs i forløbet henvises løbende til supplerende litteratur

for studerende, der ønsker at arbejde sig dybere ind i nogle af de temaer og

vinkler, der præsenteres i kursusforløbet. Studerende uden kendskab til

organisation og ledelse anbefales forud for kurset at orientere sig i

standardværker om organisationsteori.

På basis af studerendes læsning af pensums klassikertekster gennemføres i
undervisningssituationen dels diskussioner af de forskellige teoretikeres
sammenfaldende eller afvigende positioner, dels relateringer af de enkelte
behandlede temaer til aktuelle kommunikationsudfordringer for
virksomheder og deres ledelser. Disse diskussioner inddrager presse- og
andet kommunikationsmateriale. Kurset er baseret på aktiv studentermedvirken i form af oplæg og casearbejde undervejs. Da selve
transskriptionen af data udgør en væsentlig del af en CA-analyse, gælder det,
at eksaminandens analysemateriale skal bestå af data, som han/hun selv har
transskriberet, f.eks. et uddrag af en samtale, et tv-klip eller en sekvens fra et
interview i radioen. Data kan også være fra et forskningsprojekt, som
underviser tilbyder de studerende at deltage i, og hvor transskriptionerne
indgår i en analyseworkshop. Arbejdet i denne workshop må de studerende
bygge på til eksamen. Workshoppen kan være integreret i kurset som løbende
datasessions eller foregå som et intensivt forløb efter kursets afslutning,
afhængigt af hvad dataindsamlingen og forskningsprocessen gør relevant.
Del af studiemønstret Innovation og interaktion
Point
15 ECTS
Prøveform
Andet med opsyn.
A: Fri mundtlig prøve med materiale.
B: Fri skriftlig hjemmeopgave.
  • Kategori
  • Timer
  • Holdundervisning
  • 42
  • Undervisningsforberedelse
  • 210
  • Eksamensforberedelse
  • 160,5
  • I alt
  • 412,5