HDAA03818U  DAN; Vigtige værker: Modernisme, roman, fiktion

Årgang 2014/2015
Engelsk titel

Modernism, novel, fiction

Kursusindhold

Kurset giver indledningsvis en indkredsning af Arena-modernismen som en position i dansk prosalitteratur i perioden 1956-85, hvorved en række narrative og generiske aspekter belyses. Dernæst læses en række markante prosaværker fra de seneste tyve års danske litteratur under inddragelse af relevant teori med henblik på at bestemme værkernes relation til modernismen.

Arena-modernismens forfattere (Peter Seeberg, Peer Hultberg, Per Højholt m.fl.) stillede sig kritiske over for 1960’ernes nyrealisme og 1970’ernes bekendelseslitteratur ud fra en overbevisning om, at litteratur skal være en formelt eksperimenterende og selvgyldig udtryksform. Tilsvarende har yngre forfattere som Christina Hesselholdt, Pia Juul, Jeppe Brixvold og Niels Frank i de senere år distanceret sig fra realismen såvel som autofiktionen ud fra en tro på selvfremstillingens fiktionalitet og romangenrens refleksivitet.

Det litteraturhistoriske spørgsmål i kursets serie af læsninger er, om de nye romaner danner en ny position i dansk litteratur, eller de er individuelle værker i deres helt egen ret efter modernismen.

1.9. (Anders & Erik)

Litteraturhistoriografi

David Perkins: ”Litteraturhistorie – en aktuel diskussion” i Litteraturhistoriografi (1992/2005)

Erik Skyum-Nielsen: kap. 1-2 i Modsprogets proces (1982)

Anders Juhl Rasmussen: kap. 2+11 i Arena-modernisme (2012)              

 

8.9. (Anders)

Modernismeteori

Astradur Eysteinsson: kap. 1 i The Concept of Modernism (1990)

Brian McHale: kap. 1 i Postmodernist  Fiction (1987)

Andreas Huyssen: ”Modernismens geografier i en globaliserende verden” i Verdens-

litteratur 1 (2005/2008)                                                                                            

 

15.9. (Erik)

Inger Christensen: Azorno, 1967                                                                                                   

Absalon: Erik Tygesens læsning i Roman/roman (1974)

 

22.9. (Anders)

Peter Seeberg: Ved havet, 1978                                                                                                                                 

Absalon: Jørn E. Andersens læsning i Peter Seeberg og Hald (2005)

 

29.9. (Erik)                                 

Fiktionsteori                                                                                                                                             

Gérard Genette: kap. 3 i Fiction and Diction (1991)

Dorrit Cohn: kap. 7 i The Distinktion of Fiction (1999)

Niels Egebak: ”Selvbiografiens fantasmatik” i Galskabens metoder (1988)

 

6.10. (Anders)

Peer Hultberg: Byen og Verden, 1992                                                                                        

Absalon: Claire Thomson: ”Walking in the City, Mapping the World: Migrational Spaces in Peer Hultbergs Byen og Verden”. Scandinavica 44/2, 2005.

Midtvejsevaluering

 

EFTERÅRSFERIE

 

20.10. (Erik)

Per Højholt: Auricula, 2001                                                                                                                                      

Absalon: Carsten Madsen: ”Et gigantisk løsøre : Den poetiske kraft i Per Højholts Auricula”, Kritik 151/2001.

 

27.10 (Anders)

Narratologi                                                                                                                                                 

Gérard Genette: kap. 5 i Narrative Discourse (1972)

Brian Richardson: kap. 5 i Unnatural Voices (2006)                                                                                                

Jan Alber, Stefan Iversen m.fl.: ”Unaturlige fortællinger. Hinsides mimetiske modeller”. K&K 112/2011.   
               

3.11. (Anders)

Christina Hesselholdt: Hovedstolen, 1998

 

10.11. (Erik & Jeppe Brixvold)

Jeppe Brixvold: Forbrydelse og fremgang, 2007                                                                

 
17.11. (Erik)

Pia Juul: Mordet på Halland, 2009                                                                                                

Absalon: Elisabeth Friis’ læsning af romanen i Pia Juul (2012)

Eksamens- og opgavevejledning

 

24.11. (Anders)

Genreteori og genetisk kritik                                                                                                         

Jean-Marie Schaeffer: ”Fra tekst til genre” i Genre (1983/2009)

Dirk van Hulle: kap 1.2 i Manuscript Genetics. Joyce’s Know-How, Beckett’s Nohow (2009)

Erik Tonning: ”Samuel Beckett, modernismen og arkiverne" i Norsk litteraturvitenskapelig Tidsskrift 1/2014                                                                                            

 1.12. (Erik)

Niels Frank: Nellies bog, 2013                                                                                                         

 

ARKIVKONFERENCE D. 4.-5. DECEMBER

 

8.12. (Erik & Anders)

Afslutning                                                                                                                                                     

Opsamling. Slutevaluering

Holdundervisning
Der vil foreligge et kompendium med de teoretiske tekster ved kursets begyndelse.
Point
15 ECTS
Prøveform
Andet med opsyn.
  • Kategori
  • Timer
  • Holdundervisning
  • 42
  • Undervisningsforberedelse
  • 210
  • Eksamensforberedelse
  • 160,5
  • I alt
  • 412,5