HDAA03816U  DAN; Holbergs komedier (KURSET ER AFLYST!)

Årgang 2014/2015
Engelsk titel

Holbergs komedier

Uddannelse
Dansk
KURSET ER AFLYST!
Kursusindhold


Kurset udebyde ikke E14 - Der tilbydes vejledning. 


   Kurset, der vil inddrage samtlige Holbergs 33 komedier, vil omfatte  tre interrelaterede beskæftigelser:

 

a)      Opstilling af semantiske strukturmodeller (af narrativ og tematisk art) til beskrivelse af en central gruppe Holberg-komedier.

b)      Formulering af (teater- eller påvirkningshistoriske) forklaringer på, at andre af Holbergs komedier afviger fra denne ”grundstruktur”.

c)       Formulering af (påvirknings- eller socialhistoriske) forklaringer på selve ”grundstrukturen”.

Dette virker måske ugennemskueligt, men nærmere orientering vil følge den første ’(forberedelsesfri) time. Som det ses, tilstræber kurset dels opnåelse af fortrolighed  med Holbergs  komedier, dels introduktion til centrale litteraturvidenskabelige problemstillinger – belyst i praxis.      

Forslag til forberedende læsning: Holberg: Seks komedier, udg. af Jens Kr. Andersen, DSL,2004
Kurset udbydes ikke E14. Der tilbydes vejledning.
Point
15 ECTS
Prøveform
Andet
Fri skriftlig hjemmeopgave
  • Kategori
  • Timer
  • Holdundervisning
  • 42
  • Undervisningsforberedelse
  • 210
  • Eksamensforberedelse
  • 160,5
  • I alt
  • 412,5