HDAA03815U  DAN; Skam og Skyld

Årgang 2014/2015
Engelsk titel

Shame and Guilt

Kursusindhold

Skam-forskningen indenfor psykologien er for alvor taget til de sidste fem-ti år. Dette er sket, samtidig med at vi har oplevet en voldsom bølge af autofiktive og autonarrative værker inden for litteraturen og reality-tv-serier og comedy, der på forskellig vis behandler emnet skam. Gennem analyser af en række skamnarrativer fra litteratur, reality-tv-serier og comedy (primært i perioden 2000-2014) forsøger kurset at afdække den historiske forskydning, der er sket fra det kollektivepatriarkalske skyld-samfund til det individualistiske, matriarkalske skam-samfundmed start omkring 1968. Vi undersøger, desuden hvordan skyld hhv. skam har været behandlet af forfattere op gennem tiden og hvilke æstetiske nyudviklinger, overgangen til skamsamfundet har ført med sig (fx bekendelseslitteratur, litterær selvfremstilling og comedy). Gennem analyserne af værker inden for disse genrer, vil vi forsøge at afdække forskellige typer af skyld og skam og forsøge at forstå, hvorfor netop skammen er blevet en væsentlig faktor og drivkraft – men også et væsentligt eksistentielt problem – i forhold til det individualiserede, postmoderne samfunds idealer, fx i forhold til krop, køn, familie og karriere.

Vi læser en række primærværker (heraf nogle kun i uddrag), der bl.a. inkluderer forfattere som Dostojevskij, H. C. Branner, Karen Blixen, Henrik Stangerup, Suzanne Brøgger, Karl Ove Knausgård, Pablo Llambias, Lars Frost og Kirsten Hammann. Endelige titler uploades på Absalon i løbet af sommeren og bøgerne vil være tilgængelige i Akademisk Boghandel ved semesterstart. Vi skal også beskæftige os med Reality-TV-serier/​TV-serier/​Comedy, der på forskellig vis tematiserer skam, som fx ”Fat Camp”, ”Klovn” og ”Drengene fra Angora”. Sekundærlitteraturen vil bestå af uddrag af værker fra en række udenlandske skam-teoretikere bl.a. Finn Skårderud, Lars J. Sørensen, Marta Culberg Weston og Deborah Martinsen suppleret af værker, der på hver sin måde behandler emnet litteraturhistorisk, bl.a. Poul Behrendts Bissen og Dullen (1984) og Mads Bunchs Samtidsbilleder (2009). De teoretiske tekster / uddrag vil blive uploadet til Absalon og forelægge ved kursets start (dvs.: ikke noget kompendium).

De 14 x 3 timers mødegange fordeles på følgende vis: Almindelig holdundervisning fra semesterstart frem til 30.10.14. Denne del af undervisningen inkluderer deltageroplæg og besøg af en række gæsteundervisere fra Instituttets forskergruppe ”Forfatter- og Fortællestudier” (bl.a. Marianne Stidsen, Poul Behrendt og Louise Zeuthen). Herefter afvikles fire mødegange i form af et 2-dages seminar 30-31.10 2014. Der er tale om to forelæsningsdage med opfølgende diskussioner (ingen deltageroplæg – kun forberedelse af spørgsmål), med deltagelse af nationale og international topforskere inden for feltet, bl.a. Deborah Martinsen (Professor, Columbia University) og Dan Zahavi (Professor, Københavns Universitet). Herefter afholdes to mødegange med afslutning torsdag den 13.11, hvorefter holddeltagerne har resten af semesteret til at fokusere på den afsluttende skriftlige opgave og vejledning.
Point
15 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering
Fri skriftlig hjemmeopgave
  • Kategori
  • Timer
  • Holdundervisning
  • 42
  • Undervisningsforberedelse
  • 210
  • Eksamensforberedelse
  • 160,5
  • I alt
  • 412,5