HDAA03814U  DAN; Double voicing. Mikhail Bakhtin og det dialogiske ubevidste.

Årgang 2014/2015
Engelsk titel

Double voicing. Mikhail Bakhtin and the dialogic unconscious.

Kursusindhold

Kurset handler om det dialogiske perspektiv på sprog og tekster. Omdrejningspunktet er at dialog er sprogets grundbetingelse og eksistensform. Enhver ytring, talt eller skrevet, er nødvendigvis et indlæg i en dialog med en række modtagere: konkrete tilstedeværende andre, forestillede fraværende andre. Enhver ytring er formet ud fra multiple kontekster, og derfor er den i dialog med disse, og med tidligere ytringer og mulige responderende ytringer.

 

Det teoretiske udgangspunkt er først og fremmest Mikhail Bakhtins litterære teori om double voicing og dialogisme. Centrale teoretikere vil desuden være Erving Goffman, Michel Foucalt og Per Linell.

 

På det metodisk analytiske plan handler kurset om at forfølge, identificere og beskrive det dialogiskes gennemslag i det sproglige udtryk. Fokus er de konkrete sproglige tegn på tilstedeværelsen af andre stemmer i den enkelte stemme.

 

Analyseobjekterne vil både være talt og skrevet sprog. Det kan være autentisk tale brugt i forskellige situationer, det kan være litteratur, poesi, dramatik – hvad vi nu finder ud af.

Emerson & Morson

Ragnar Rommetveit

Per Linell

Bahktin

Foucault

Fairclough

Sacks

Goffman

Luria

Det er et bånd der taler

Sigmund Freud

Wilhelm Reich

Holdundervisning
Point
15 ECTS
Prøveform
Andet med opsyn.
  • Kategori
  • Timer
  • Holdundervisning
  • 42
  • Undervisningsforberedelse
  • 210
  • Eksamensforberedelse
  • 160,5
  • I alt
  • 412,5