HDAA03813U  DAN; Strategisk kommunikation

Årgang 2014/2015
Engelsk titel

Strategic Communication

Kursusindhold

Hvordan laver man en kommunikationsstrategi? Kan man brande en aktivist? Hvad er det dagsordensættende spil? Hvorfor er virksomheder så optaget af at demonstrere socialt ansvar? Kan man lave spin i den gode sags tjeneste? Hvordan kan en kommune blive mere attraktiv for virksomheder og borgere at slå sig ned i? Det er nogle af de spørgsmål, som vi beskæftiger os med i løbet af dette kursus. Emnemæssigt vil vi beskæftige os med branding, storytelling, identitets­konstruktion, troværdighed, stakeholder­relationer, public relations, social ansvarlighed, issues management, krisekommunikation, offent­lighed og legitimitet, politisk kommunikation, spin, agenda setting, målgrupper, segmentering og kampagnetilrettelæggelse.

 

Kurset er tilrettelagt, så alle deltagere bliver aktive medskabere af et dynamisk og refleksivt læringsrum. Man kan roligt forvente at få travlt, lære fantastisk meget, få venner for livet og have det supersjovt imens. Studenteroplæg og øvelser på kurset er teambaserede. Det samme gælder kursets tilknyttede casearbejde. I løbet af kurset vil blive arbejdet med en større fælles case, hvor deltagerne skal deltage i teambaseret arbejde om brandingstrategi, kampagnetilrettelæggelse osv. Formålet er at opnå stærk integration af teori og praksis. Man kan ikke blive dygtig til at arbejde med kommunikation blot ved at læse og diskutere. I undervisningsforløbet vil indgå ekskursioner til aktører blandt virksom­heder, kommunikations­konsulenter, medier og interesseorganisationer – måske hos en tidligere deltager i kurset, som nu sidder i et spændende komm-job.

 

Professionelt lægger kurset op til fremtidigt arbejde med strategisk kommunikation, græsrodsarbejde, kampagnetilrettelæggelse og pressehåndtering. Dette kursus er et af de kurser på HUM, der mest direkte har konsekvenser for de studeren­des senere karriere, da alt stoffet og samtlige øvelser har direkte relevans for praktisk arbejde med kommunikation i virksomheder, offentlige institutioner, på bureauer og i organisationer/bevægel­ser/partier.

Inden første undervisningsgang forventes bogen Strategisk kommunikation (Mie Femø Nielsen, Akademisk Forlag, 2014) læst. Yderligere forberedelse til første undervisningsgang vil fremgå af kursets intranet (se kursusrum på Absalon for link til kursets grupperum på facebook
Holdundervisning
Tidspunkt: Hele seminardage kl. 8-17 den 3.9., 17.9., 24.9., 1.10., 8.10., 22.10., 5.11., 12.11. og 26.11.
Point
15 ECTS
Prøveform
Andet med opsyn.
Portfolioprøve under forudsætning af aktiv undervisningsdeltagelse. Portfolioprøven består af 2-5 bundne skriftlige hjemmeopgaver der i alt skal have et omfang på 15-18 normalsider.
Kriterier for bedømmelse
Intern prøve ved flere eksaminatorer bedømt efter 7-trinsskalaen.
  • Kategori
  • Timer
  • Holdundervisning
  • 42
  • Undervisningsforberedelse
  • 210
  • Eksamensforberedelse
  • 160,5
  • I alt
  • 412,5