HDAA03812U  DAN; Karen Blixen – hele vejen rundt

Årgang 2014/2015
Engelsk titel

The Life and Work of Isak Dinesen

Kursusindhold

Blixen er verdenslitteratur. Hendes forfatterskab vedbliver at beskæftige litterater worldwide. På dette kursus skal vi arbejde med hendes berømte fortællinger, deres reception og skabelsen af myten Blixen.

Kurset tager afsæt i det fragmentariske, men fascinerende ungdomsforfatterskab og fortsætter med debutbogen Seven Gothic Tales/Syv fantastiske Fortællinger (1934/35). Her fra følger vi Blixens videre udvikling frem til hendes død i 1962.

Blixens liv peger direkte ind i hendes værker, men lader sig ikke forklare entydigt af litteraturen; ligesom værkerne ikke lader sig reducere til biografi.  På kurset forfølger vi derfor også trådene mellem liv og litteratur i åbningerne af de centrale fortællinger.  Det bliver ikke mindst aktuelt, når vi kryds-læser Den afrikanske Farm og den kolossale nyudgivelse af Blixens Breve fra Afrika (2013), som har fordoblet antallet af breve og i høj grad nuanceret vores syn på Afrika-årene.

Undervejs i forløbet angriber vi emnet ’Karen Blixen’ fra mange vinkler, så du får mulighed for at opøve et bredt spektrum af teoretiske, analytiske og litteraturhistoriske kompetencer. Vi stiller analytisk skarpt på Blixens egne tekster og diskuterer, hvordan man teoretisk kan håndtere læsningen af et helt forfatterskab. I forbindelse hermed dykker vi ned i sekundærlitteraturen og undersøger, hvilke erkendelser de forskellige tilgange tilbyder. I lyset af teoretikere som Hans-Georg Gadamer, Paul de Man og Gérard Genette diskuterer vi endvidere de ontologiske grundlagsspørgsmål: hvad er en tekst? Og hvor langt kan man gå i analysen? Det sker naturligvis i relation til konkrete tekster af Blixen.

Til første gang læses novellerne ”Eneboerne” (udgivet), ”Pløjeren” (udgivet) samt ”Historien om Sebastian di Sandoval, som forærede Fanden sin Sjæl” (fragment, udgivet posthumt). Disse tekster lægges i Absalon, hvor du også finder en udførlig litteraturliste
Kurset kører som holdundervisning i et mix af forelæsning, diskussion og korte studenteroplæg. Det forventes, at du læser teksterne og deltager engageret i undervisningen. Svend Skriver er den faste underviser, men i undervisningsforløbet indgår en gæsteforelæsning ved lektor Erik Skyum-Nielsen samt mulighed for et studiebesøg på Rungstedlund. Hvis du har input til semesterplanen eller ændringsforslag, er du velkommen til at bringe dem på bane, når vi ses første gang.
Point
15 ECTS
Prøveform
Skriftlig prøve
Fri skriftlig hjemmeopgave
  • Kategori
  • Timer
  • Holdundervisning
  • 42
  • Undervisningsforberedelse
  • 210
  • Eksamensforberedelse
  • 160,5
  • I alt
  • 412,5