HDAA03689U  DAN; De islandske sagaer: Fortælling, erindring, historie, natur

Årgang 2014/2015
Engelsk titel

The Medieval Icelandic Family Sagas. Narrative, Memory, History, Environment

Kursusindhold

Kurset tilbyder en grundig indføring i de islandske slægtssagaers univers og vil udfolde en vifte af litterære, sproglige, håndskriftfilologiske, historiske og stedsorienterede tilgange. Til grund for læsningerne lægger vi den splinternye danske oversættelse af samtlige islændingesagaer og såkaldte ’totter’, dvs. novelle-agtige fortællinger. Undervejs i kurset (formentlig i uge 16) afholdes et internationalt seminar med deltagelse af topkvalificerede forskere. Kurset henvender sig i første omgang til alle litterært og historisk interesserede studerende på Dansk KA, men det vil også uden problemer kunne følges af KA-studerende på Historie og Litteraturvidenskab. Desuden er der mulighed for (med kortere pensum) at tage kurset som et BA-Tilvalg. Forløbet ledes af lektor Erik Skyum-Nielsen, INSS, i nært samarbejde med Anne Mette Hansen og Annette Lassen, lektorer på Nordisk Forskningsinstitut.

 

Faglige mål:

Kandidaten kan

 • i hovedtræk beskrive den islandske middelalderlitteratur og placere islændingesagaerne heri
 • i hovedtræk indkredse sagaernes historiske, sociale og kulturelle kontekst i islandsk middelalder
 • i hovedtræk gøre rede for middelalderens håndskriftkultur og tekstoverlevering
 • karakterisere centrale teorier og metoder inden for sagaforskningen og diskutere begge dele selvstændigt
 • anvende relevante litteraturanalytiske begreber og indfaldsvinkler på repræsentative sagaer

 

 • anlægge overleveringsorienterede, stedsorienterede, kønsorienterede og historisk-sociale synspunkter på repræsentative sagaer

 

 • belyse islændingesagaernes oversættelseshistorie på dansk til og med den nyeste samlede oversættelse fra 2014

 

 • dokumentere historisk overblik over sagaforskningen og gøre rede for dens nuværende status

 

 • perspektivere studiet af islændingesagaerne videnskabsteoretisk og faghistorisk
Holdundervisning
Point
15 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering
Mundtlig prøve
De specifikke prøveformer, der gælder er:
Fri skriftlig hjemmeopgave eller fri mundtlig sagsfremstilling med synopsis.
 • Kategori
 • Timer
 • Holdundervisning
 • 42
 • Undervisningsforberedelse
 • 210
 • Eksamensforberedelse
 • 160,5
 • I alt
 • 412,5