HDAA03686U  DAN; Lars von Trier og skandinavisk radikalisme i teater og film

Årgang 2014/2015
Engelsk titel

Lars von Trier and Scandinavian Radicalism in Theater and Film

Kursusindhold

På kurset vil vi, med udgangspunkt i Lars von Triers samlede oeuvre, beskæftige os med det, man kan betegne som strømningen ”Skandinavisk Radikalisme”, der siden Georg Brandes har manifesteret sig i en række tematisk- og formmæssigt græseoverskridende værker inden for specielt teater og film. Det er værker af kunstnere som Ibsen, Strindberg, Dreyer og Bergman, der har det til fælles, at de nedbryder tabuer og overskrider grænser i forhold til skildringen af køn, seksualitet, social- og individpsykologi, og som stræber efter at kan konfrontere radikale ideologier (både konservative og progressive) med de foreliggende realiteter og det menneskelige (- alt for menneskelige). Samtidig er det værker, der er radikale i deres æstetiske udtryk og som forsøger at udvikle og overskride gængse genrer (Ibsens ”fjerde væg”, Strindbergs naturalistiske teater, Dreyers Close-ups, von Trier’s Dogme- og Fusionsfilm).  Vi vil se på, hvordan disse kunstnere har influeret og inspireret von Trier, og forsøge at få et samlet overblik over denne strømning, der på kunstens verdensscene, synes at være at have en særlig status som en skandinavisk specialitet. Målet er, at de studerende får et teater/filmhistorisk indblik (både formmæssigt og tematisk), der starter ved Georg Brandes/Nietzsche og slutter med von Trier, samtidig med at de studerende får indgående kendskab til alle facetter af Lars von Triers oeuvre og dets væsentligste inspirationskilder.

Holdundervisning
Kurset starter 4/2 og slutter 6/5, 2015. I midten af april vil der være en dobbelt mødegang kl. 9-15, som udgøres af et 1-dags seminar om Lars von Trier, hvor en række Trier-eksperter fra både universitetet og filmbranchen kommer og holder foredrag. Den sidste mødegang, 9/5, er ligeledes en dobbelt mødegang kl. 9-15, hvor deltagerne holder gruppeoplæg og modtager feedback fra hinanden og underviseren som led i/afsæt for den videre opgaveskrivning (OBS: Der er ikke undervisning 18/2 pga. konference i udlandet).
Point
15 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering
  • Kategori
  • Timer
  • Holdundervisning
  • 42
  • Undervisningsforberedelse
  • 210
  • Eksamensforberedelse
  • 160,5
  • I alt
  • 412,5