HDAA03684U  DAN; De nye filmfortællinger & mediekulturen

Årgang 2014/2015
Engelsk titel

Contemporary Cinematic Storytelling & Media Culture

Kursusindhold

I nyere filmkunst udfordres og eksperimenteres der med fortællingen i både artfilm, dokumentarfilm, genrefilm og blockbusters - fra Lad den rette komme ind til Melancholia, Das weisse Band til Gravity og Inception, fra Babel til Eternal Sunshine of the Spotless Mind, fra Burma VJ til The Act of Killing. Samtidig er filmkulturen under forandring – vi ser film både i biografen, på de digitale platforme, til festivaler som og prisuddelinger transmitteres på TV, ligesom danske film også vinder internationale priser. Den nordiske film er nu mere synlige i en international kontekst både med prisvindende genrefilm som Jagten, Hævnen og En kongelig affære, men har også haft succes med ‘nordic noir’ som fx Millenium-trilogien.

På trods af forskelligheden tegner der sig et tydeligt spor fordi kunsteriske strategier, æstetisk nyskabelse og tidssvarende fortællinger er fælles for både artfilm og genrefilm (og dokumentarfilm). Det er disse nye filmfortællinger som undersøges på kurset udfra to  perspektiver: Det genreanalytiske perspektiv samt det film- og kulturhistoriske perspektiv. Det genreanalytiske perspektiv tager udgangspunkt i konkrete analyser med afsæt i centrale nyere teoridannelser. Her er fokus på både de narrative eksperimenter som fx artfilm, multi-protagonistfilm og de såkaldte skillevejsfortællinger hvor filmens fortælling ofte er inspireret af tv-serien eller computerspillet. Ligesom der inddrages udvalgte genrer fx film noir krimien, horror og melodramaet samt dokumentarfilmsteori med en diskussion af hvordan genren i den aktuelle film bliver nyfortolket. Det film- og kulturhistoriske perspektiv omfatter den danske (og internationale) filmkulturelle kontekst med konkrete analyser af den kritiske reception, filmprisernes betydning og filmfestivallernes funktion set i et dansk kulturhistorisk perspektiv.

På kurset forventes der aktiv undervisningsdeltagelse – i form af oplæg (og feed back på andres oplæg) samt en mindre skriftlig opgave undervejs.

Holdundervisning
Point
15 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering
Mundtligt forsvar
  • Kategori
  • Timer
  • Holdundervisning
  • 42
  • Undervisningsforberedelse
  • 210
  • Eksamensforberedelse
  • 160,5
  • I alt
  • 412,5