HDAA03683U  DAN; AFLYST - Sprog- og kommunikationsteori

Årgang 2014/2015
Engelsk titel

Theories of language and communication

Kursusindhold

Hvad er forholdet mellem sprog og kommunikation? Kan man studere sprog og kommunikation uafhængigt af hinanden? Hvad er forudsætningen for at kunne kommunikere? Hvad er vellykket kommunikation? Hvordan kommer sproglige ideologier til udtryk? Disse og andre grundlagsspørgsmål skal vi beskæftige os med på kurset. Specielt skal vi afprøve hvordan man overhovedet kan studere hvordan personer kommunikerer, fx på de sociale medier og i samtaler. Der er tradition for at sprogforskningen interesserer sig primært for sprog og sekundært, hvis i det hele taget, for kommunikation. Kommunikationsforskningen overtager til gengæld i stor udstrækning den etablerede sprogvidenskabs sprogbegreb. Denne skævhed skal vi undersøge konsekvenserne af. En del af de sprogsyn vi kommer til at behandle, vil allerede være bekendt fra Sprogteori på BA, men her går vi i dybden med dem, holder deres begreber op mod hinanden og stiller spørgsmål til deres antagelser. I fællesskab skal vi udlede de principielle forudsætninger for sprogsynene og diskutere de metodologiske problemstillinger de afkaster.

Der vil foreligge et kompendium ved kursets start. Øvrigt materiale vil blive formidlet via kursets Absalon-rum.

Holdundervisning
Point
15 ECTS
Prøveform
Mundtlig prøve
Skriftlig aflevering
  • Kategori
  • Timer
  • Holdundervisning
  • 42
  • Undervisningsforberedelse
  • 210
  • Eksamensforberedelse
  • 160,5
  • I alt
  • 412,5